اخبار و تازه ها

کارگاه آموزشی ممیزی انرژی در صنعت، با ارائه مدرک معتبر بین المللی

افزایش هزینه های انرژی به خصوص در بخش صنعت، اثر عمده ای در قیمت ها و هزینه های کل سیستم دارد، که با اجرای مراحل بعدی طرح هدفمندی یارانه ها، این هزینه ها بیشتر از پیش افزایش خواهند داشت. که برای باقی ماندن در بازار رقابتی، نیاز به صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی به شدت احساس می شود. از اینرو، شرکت آریا ویرا انرژی ایرانیان، کارگاه آموزشی ممیزی انرژی در صنعت را در راستای نیل به اهداف فوق برگزار می کند.

ادامـه خــبر

کارگاه آموزشی طراحی بهینه آبگرمکن خورشیدی

آریا ویرا انرژی ایرانیان با هدف گسترش زیرساخت های لازم جهت استفاده از آبگرمکن خورشیدی اقدام به برگزاری دوره آموزشی طراحی بهینه آبگرمکن خورشیدی نموده است....

ادامـه خــبر
تابلو اعلانات

پرونده ای یافت نشد.