منوی سایت

گواهینامه ها و افتخارات

گواهینامه ها و افتخارات
  • رتبه 5 در رسته ابنیه  از معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری
  • رتبه 5 در  رسته تاسیسات از معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری
  • گواهی تائید صلاحیت فعالیت در زمینه ابنیه، تاسیسات و تعمیر و نگهداری از وزارت کار و امور اجتماعی
  • دارای گواهینامه ISO 10006 از موسسه بین المللی SWISSCERT (مدیریت کیفیت پروژه ها)
  • دارای تاییدیه اجرای سیستم های اعلام و اطفا از سازمان آتش نشانی
  • رتبه E بهینه سازی مصرف انرژی در حوزه تعمیر ونگهداری تاسیسات موتورخانه از شهرداری تهران
  • رتبه C مشاوره بهینه سازی مصرف انرژی در حوزه مشاوره وممیزی انرژی از شهرداری تهران
  • رتبه D   انرژی در حوزه طراحی و اجرای سیستم های انرژی خورشیدی از شهرداری تهران
  • شرکت برتر ارائه دهنده خدمات و تجهیزات تاسیسات نوین با رویکرد مصرف بهینه انرژی- همایش تقدیر از پیمانکاران برتر ساختمانی کشور